Viện nghiên cứu đào tạo & bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
──────────────────────────────────────────

Trụ sở: Số 2/19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

    Số: 28/TBML-VNC

   V/v: Mở các lớp BDNV tại Hà Nội                               Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Lao động thương binh&Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng… Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:

TT KHOÁ ĐÀO TẠO KINH PHÍ
1 NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013)

800.000 đ

(tùy số lượng học viên)

2 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DÀNH CHO BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

(Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015)

1.500.000 đ
3 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011)

2.500.000 đ
4 NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ 3.000.000 đ
5 TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 600.000 đ
6 NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.000.000 đ
7 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 05 năm 2016)

800.000 đ
8 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 05 năm 2016)

800.000 đ
9 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Văn bản số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010)

1.200.000 đ
 

10

 

 

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

(Hướng dẫn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014)

Chương trình cơ bản 800.000 đ
Chương trình nâng cao 1.100.000 đ
11 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009)

1.000.000 đ
12 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.500.000 đ
13 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD 900.000 đ
14 GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.200.000 đ
15 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Thông tư số 05/2010/TT – BXD ngày 26/5/2010)

1.300.000 đ
16 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT 1.000.000 đ
17 QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH 1.000.000 đ
18 NGHIỆP VỤ HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN 1.000.000 đ

 

Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng

  1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 2 ảnh (3×4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.
  2. Địa điểm học :        2/19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : 2/19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;

Hotline: 0963.763.322 / 0915.229.129

 

Hotline