Khóa học

Khóa học Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Khóa học Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRÊN TOÀN QUỐC Hotline : 0963.763.322   Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;          Căn cứ … Xem tiếp

Khóa học Ban quản trị nhà chung cư

Khóa học Ban quản trị nhà chung cư

 ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ            Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở;(Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc … Xem tiếp

Khóa học cấp chứng chỉ quản lý vận hành nhà chung cư

Khóa học cấp chứng chỉ quản lý vận hành nhà chung cư

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: “Bồi dưỡng kiến thức chuyên … Xem tiếp

Khóa học an toàn lao động – Vệ sinh lao động

Khóa học an toàn lao động – Vệ sinh lao động

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 27/BLĐ-TBXH Nội dung khóa học an toàn lao động – vệ sinh lao động như sau: – Chương trình huấn luyện nhóm 1: Người làm công tác quản lý, sử dụng lao động. – Chương trình  huấn … Xem tiếp

Hotline