Liên hệ

Hà Nội (trụ sở chính)
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
2/19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0963.763.322 – 0915.229.129

Hồ Chí Minh (VPĐD)
Số 89 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM

Đà Nẵng (VPĐD)
Số 830 Tôn Đức Thắng – Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng

Email: baolinhdtb@gmail.com
Website: www.daotaocanbo.vn

Hotline